2017

Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Δέλτα

Συντήρηση αγροτικών χαλικόστρωτων οδών εντός οικισμών Δήμου Δέλτα