2018

Αριθμός Απόφασης: xx

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 126

Απ’ευθείας ανάθεση της Παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών έτους 2017-2018

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

2017

Αριθμός Απόφασης: 64

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Εχεδώρου» δαπάνης 12.400,00  ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 232

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση χωρικών δεδομένων του Δήμου με σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση συστήματος GIS δαπάνης 12.958,00 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 213

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 205

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προμήθεια κλιματιστικών – θερμαντικών μονάδων» δαπάνης 9.669,52  ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 305

Απευθείας ανάθεση της βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων δαπάνης 186,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 388

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ανάθεσης σε ορκωτό ελεγκτή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2016, δαπάνης 7.688,00 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 387

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση εργασιών μυοκτονίας-απεντόμωσης-απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2017) προϋπολογισμού €7.338,71 πλέον ΦΠΑ 24%, με απ’ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 380

Απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας «εκτυπώσεων χαρτών και αντιτύπων νεοσύστατου αρχείου πολεοδομίας Δήμου Δέλτα».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 375

Απ’ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων» Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 356

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εκτυπώσεων χαρτών και αντιτύπων νεοσύστατου αρχείου πολεοδομίας Δήμου Δέλτα προϋπολογισμού € 14.982,00 πλέον ΦΠΑ, με απ’ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 340

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων (2017-2018)», προϋπολογισμού 24.800,00€ με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 492

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Μίσθωση Κοινόχρηστου Εξοπλισμού Ατομικής Υγιεινής Διαφόρων Τύπων και Παροχή Υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 23.212,80 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 476

Απ’ευθείας ανάθεση εργασιών μυοκτονίας-απεντόμωσης-απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2017).

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 671

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας εξαρτημάτων για μηχανήματα κήπων και χειροκίνητα εργαλεία  πρασίνου Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 670

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας λιπασμάτων Δήμου Δέλτα έτους 2017.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 669

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας σωλήνων και εξαρτημάτων άρδευσης Δήμου Δέλτα προϋπολογισμού 24.496,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 668

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας Έτους 2017» δαπάνης 24.547,66€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 653

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας Δ.Ε. Χαλάστρας Δήμου Δέλτα» δαπάνης 24.607,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 639

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο «Εργασίες πυροπροστασίας Δ.Ε. Χαλάστρας Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 635

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας έτους 2017», προϋπολογισμού 19.889,85 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 634

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2017», προϋπολογισμού 20.000,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την ορθή επανάληψη της απόφασης εδώ και την προγενέστερή της εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 603

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας λιπασμάτων Δήμου Δέλτα έτους 2017, προϋπολογισμού 14.880,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 599

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (εργαλείων πρασίνου 2017)», προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 592

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας εξαρτημάτων για μηχανήματα κήπων και χειροκίνητα εργαλεία πρασίνου Δήμου Δέλτα 2017» προϋπολογισμού 6.076,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 797

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας χημικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών αναλωσίμων για χημικές αναλύσεις των υδάτων ποταμών του Δήμου δαπάνης 206,54 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 781

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας δαπάνης 23.684,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 764

Απόφαση Δημάρχου για συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Portal Ετήσια 2016-2017»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 762

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας χημικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών αναλωσίμων για χημικές αναλύσεις των υδάτων ποταμών του Δήμου προϋπολογισμού € 208,48 με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 714

Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 712

Απ’ ευθείας ανάθεση για έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «Προμήθειας και εγκατάστασης παλλόμενων κίτρινων προειδοποιητικών σηματοδοτών ενός πεδίου με φωτοβολταϊκή τροφοδοσία και με χρονικό προγραμματισμό λειτουργίας ΔΕ Αξιού (2017), προϋπολογισμού 24.800 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 711

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της Προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου ΔΕ Χαλάστρας προϋπολογισμού € 23.808,00 με ΦΠΑ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 680

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (εργαλείων πρασίνου) Δήμου Δέλτα για το έτος 2017».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 679

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2017».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 674

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση Κοινόχρηστου Εξοπλισμού Ατομικής Υγιεινής Διαφόρων Τύπων και Παροχή Υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα» δαπάνης 7.534,49€ με Φ.Π.Α.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 888

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών παιδικών σταθμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. οικονομικού έτους 2017-2018.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 865

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Συντήρηση Portal Ετήσια (2017 – 2018)», προϋπολογισμού 4.464,00€ με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 836

Έγκριση διενέργειας για την ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 823

ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Ο.Δ.Δ. ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ Κ.Π.Ο.Δ.Δ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1090

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση παλλόμενων κίτρινων προειδοποιητικών σηματοδοτών ενός πεδίου με φωτοβολταϊκή τροφοδοσία και με χρονικό προγραμματισμό λειτουργίας ΔΕ Αξιού (2017)» δαπάνης 23.845,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1033

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (2017 – 2018)».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1005

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την «βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2017-2018)», προϋπολογισμού 5.456,00 ευρω, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 987

Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στη νομική βάση πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 986

Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση της συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 947

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου (2017-2018)».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 932

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας συστημάτων ασφαλείας σε απορριμματοφόρα του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 1.149,91 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 931

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ολοκληρωμένου μηχανισμού συρόμενης πόρτας για το Αμαξοστάσιο του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 570,40 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1229

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού, δαπάνης 2.168,76 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1208

Απ’ ευθείας ανάθεση δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια της επετείου της «28ης Οκτωβρίου» του Δημου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1201

Απ’ ευθείας ανάθεση δαπανών για τις εκδηλώσεις στα πλαίσια της επετείου 22ας Οκτωβρίου – Ελευθέρια του Δήμου Δέλτα έτους 2017.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1183

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού προϋπολογισμού 2.194,80 ευρώ με ΦΠΑ 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1182

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας υλικών πυρόσβεσης (2017) – προμήθεια πυροσβεστήρων, προϋπολογισμού € 7.664,44 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1181

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για εργασίες έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για τα μηχανήματα έργου και τη ράμπα ανύψωσης αυτοκινήτων του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 496,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1172

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» Δημου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1169

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας διεξαγωγής ενδοδημοτικού προγράμματος κατάρτισης με τον τίτλο «Ηλεκτρονική ανάρτηση διακηρύξεων στο ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς δημοσίων έργων και μελετών στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2017» προϋπολογισμού 2.280,00 ευρώ με ΦΠΑ 0%, δαπάνης 2.280,00 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1161

Απ’ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Βιντεοσκόπηση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2017-2018)» δαπάνης € 5.456,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1160

Έγκριση διενέργειας και τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας διεξαγωγής ενδοδημοτικού προγράμματος κατάρτισης με τον τίτλο «Ηλεκτρονική ανάρτηση διακηρύξεων στο ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς δημοσίων έργων και μελετών στις 16 και 17 Οκτωβρίου 2017» προϋπολογισμού 2.280,00 ευρώ με ΦΠΑ 0%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1159

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και εορταστικού διακόσμου» προϋπολογισμού 2.558,37 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1156

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας κλιματιστικών (2017) – προμήθειας κλιματιστικών (νέα σύμβαση), προϋπολογισμού 10.248,60 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1357

Απευθείας ανάθεση προμήθειας πυροτεχνημάτων για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1340

Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στη βάση πληροφοριών «ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1329

Έγκριση διενέργειας της συνδρομής “Διανομή ανακοινώσεων – δελτίων τύπου του Δήμου Δέλτα μέσω της ιστοσελίδας του ΑΠΕ-ΜΠΕ ”, συνολικού προϋπολογισμού 744,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1318

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας κάδων απορριμμάτων Δήμου Δέλτα (2017)» προϋπολογισμού 23.696,40 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1317

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για την ετήσια ανανέωση συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 6.193,80 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1308

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου Δέλτα για το έτος 2017-2018».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1298

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας κλιματιστικών (2017)-προμήθεια κλιματιστικών (νέα σύμβαση), δαπάνης 10.248,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1287

Απ’ευθείας ανάθεση εργασιών έκδοσης πιστοποιητικών ανυψωτικής ικανότητας για τα μηχανήματα έργου και τη ράμπα ανύψωσης αυτοκινήτων του Δήμου Δέλτα, δαπάνης 496,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1286

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών πυρόσβεσης (2017) – προμήθεια πυροσβεστήρων, δαπάνης 7.455,38 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1239

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για εργασίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων για το Δήμο Δέλτα, προϋπολογισμού 3.500,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1238

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1237

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας υλικών περίφραξης για τον χώρο του Αμαξοστασίου Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού 5.276,94 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1476

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας άλατος για παγετούς και χιονοπτώσεις, δαπάνης 7.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1473

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις, δημόσια υγεία κλπ) για Δ.Ε. Χαλάστρας»

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1463

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας άλατος για παγετούς και χιονοπτώσεις, προϋπολογισμού 10.075,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1462

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για «Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις, δημόσια υγεία, κ.τ.λ.) Δ.Ε. Χαλάστρας» 24.700,80 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1446

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εχεδώρου (2017)» προϋπολογισμού 19.386,58 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1445

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας καθισμάτων γραφείου για τα Κ.Ε.Π. και άλλες Υπηρεσίες του Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού 7.750,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1439

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά στο Δήμο Δέλτα», προϋπολογισμού 19.220,00€ με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1425

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας με τίτλο «ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανήματων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (2017-2018)».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1424

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο «Δαπάνες δημιουργίας ντοκιμαντέρ με θέμα τη συμβολή των ανθρώπων στις περιοχές του Δήμου Δέλτα στην απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης το 1912».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1423

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας εργασιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων για το Δήμο Δέλτα έτους 2017-2018 δαπάνης 3.500,00 Ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1417

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της «προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συσκευών» προϋπολογισμού 24.731,80 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1416

Απ’ ευθείας ανάθεση της «προμήθειας κάδων απορριμμάτων Δήμου Δέλτα (2017)», δαπάνης 23.696,40 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1415

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας εορταστικού διακόσμου, δαπάνης 9.999,36€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1401

Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης με απ’ ευθείας ανάθεση για την ομάδα 7: «φρέσκο γάλα» της προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών παιδικών σταθμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. και φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Κ.Π.Ο.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2017-2018.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1398

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου Δέλτα για το έτος 2017-2018».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1397

Απ’ ευθείας ανάθεση της «προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Δέλτα», δαπάνης 24.767,53 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1392

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της προμήθειας εορταστικού διακόσμου, προϋπολογισμού 10.006,80 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1386

Aπ’ ευθείας ανάθεση της συνδρομής “διανομή ανακοινώσεων – δελτίων τύπου του Δήμου Δέλτα μέσω της ιστοσελίδας του ΑΠΕ-ΜΠΕ”

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1385

Ετήσια ανανέωση της συνδρομής του Δήμου Δέλτα στην ηλεκτρονική βάση πληροφοριών θέσεων εργασίας μέσω διαδικτύου για ενημέρωση ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1384

Απ’ ευθείας ανάθεση της «προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και εορταστικού διακόσμου», δαπάνης 2.558,37 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1382

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφορών έτους 2017-2018, προϋπολογισμού 20.692,00 ευρώ, με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1376

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1375

Απευθείας ανάθεση προμήθειας κερασμάτων για τη διοργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

2016

Προγενέστερες αποφάσεις

Μπορείτε να δείτε προγενέστερες αποφάσεις εδώ

Αριθμός Απόφασης: 1154

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για Υπηρεσίες συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 6.193,80 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1153

Έγκριση διενέργειας για τη συνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1152

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για υπηρεσίες υποστήριξης για τον έλεγχο και την προσαρμογή των δημοτικών τελών και του Τ.Α.Π. των ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων, προϋπολογισμού 24.242,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1134

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου Δ.Ε. Χαλάστρας, δαπάνης 14.880,00 Ευρώ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1120

Απευθείας ανάθεση δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια της επετείου της «22ας Οκτωβρίου – Ελευθέρια Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1049

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε διαδικτυακή παρουσίαση – ημερίδα με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις: Ανάθεση με διαδικασία διαπραγμάτευσης- Ενστάσεις (Μέρος Γ’)»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1019

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών:
α) «Συνδρομή στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 2016-2017»
β) «Συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Ε.Π.Ε. 2016-2017»
γ) «Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2015»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1269

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου, προϋπολογισμού 861,80 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1268

Απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες υποστήριξης για τον έλεγχο και την προσαρμογή των δημοτικών τελών και του Τ.Α.Π. των ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων, δαπάνης € 23.460,80.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1267

Απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων
πολιτών του Δήμου Δέλτα, δαπάνης € 6.033,84.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1253

Έγκριση Διενέργειας και Εγγράφων Σύμβασης της υπηρεσίας « Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (2016-2017)»,
πρ/μου 24.524,00 € με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1248

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για τις εργασίες εκτελωνισμού ασθενοφόρου οχήματος για το Δήμο Δέλτα, προϋπολογισμού 310,00 €, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1191

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Χαλάστρας (2016), προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1190

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας εργασιών πιστοποίησης ταχογράφου, προϋπολογισμού 1.562,40 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1189

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αξιού (2016), προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1188

Απευθείας ανάθεση δαπανών της συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1410

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας “Aνάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2016)” δαπάνης 23.302,08€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1409

Απευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια υλικών, ειδών οδοσήμανσης & προμήθεια συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων” δαπάνης 22.819,25€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1404

Aπευθείας ανάθεση για την “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας” δαπάνης 23.809,25€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1403

Aπευθείας ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αξιού” δαπάνης 23.809,25€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1402

Aπευθείας ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εχεδώρου” δαπάνης 24.262,68€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1381

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας “Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση χωρικών δεδομένων του Δήμου με σχεδιασμό ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση συστήματος GIS”, προϋπολογισμού 13.020,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1380

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια κλιματιστικών-θερμαντικών μονάδων”, προϋπολογισμού 9.771,20 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1335

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας δίσκων και ρολών ταχογράφου δαπάνης € 861,80.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1352

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εχεδώρου”, προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1351

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αξιού”, προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1350

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας”, προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1349

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια υλικών, ειδών οδοσήμανσης & προμήθεια συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων”, προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1348

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας “Ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2016)”, προϋπολογισμού 24.600,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1347

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Εχεδώρου”, προϋπολογισμού 12.400,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1337

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας 2016-2017».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1321

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Αξιού”, προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.