2017

Αριθμός Απόφασης: 64

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Μίσθωση μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Εχεδώρου» δαπάνης 12.400,00  ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 232

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση χωρικών δεδομένων του Δήμου με σχεδιασμό, ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση συστήματος GIS δαπάνης 12.958,00 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 213

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την συντήρηση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 205

Απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προμήθεια κλιματιστικών – θερμαντικών μονάδων» δαπάνης 9.669,52  ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 305

Απευθείας ανάθεση της βιβλιοδεσίας ληξιαρχικών βιβλίων δαπάνης 186,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 388

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας ανάθεσης σε ορκωτό ελεγκτή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Δέλτα για το έτος 2016, δαπάνης 7.688,00 ευρώ.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 387

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση εργασιών μυοκτονίας-απεντόμωσης-απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2017) προϋπολογισμού €7.338,71 πλέον ΦΠΑ 24%, με απ’ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 380

Απ’ευθείας ανάθεση της προμήθειας «εκτυπώσεων χαρτών και αντιτύπων νεοσύστατου αρχείου πολεοδομίας Δήμου Δέλτα».

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 375

Απ’ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση συστημάτων ψύξης-θέρμανσης Δημοτικών κτιρίων» Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 356

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εκτυπώσεων χαρτών και αντιτύπων νεοσύστατου αρχείου πολεοδομίας Δήμου Δέλτα προϋπολογισμού € 14.982,00 πλέον ΦΠΑ, με απ’ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 340

Απόφαση Δημάρχου για έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων (2017-2018)», προϋπολογισμού 24.800,00€ με απ’ ευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 492

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας «Μίσθωση Κοινόχρηστου Εξοπλισμού Ατομικής Υγιεινής Διαφόρων Τύπων και Παροχή Υπηρεσίας με κινητό εξοπλισμό ατομικής υγιεινής για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη βελτίωση της πολιτιστικής υποδομής του Δήμου Δέλτα», προϋπολογισμού 23.212,80 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 476

Απ’ευθείας ανάθεση εργασιών μυοκτονίας-απεντόμωσης-απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (2017).

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση εδώ.

2016

Προγενέστερες αποφάσεις

Μπορείτε να δείτε προγενέστερες αποφάσεις εδώ

Αριθμός Απόφασης: 1154

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για Υπηρεσίες συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων πολιτών του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 6.193,80 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1153

Έγκριση διενέργειας για τη συνδρομή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, προϋπολογισμού 992,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1152

Έγκριση διενέργειας και εγγράφων σύμβασης για υπηρεσίες υποστήριξης για τον έλεγχο και την προσαρμογή των δημοτικών τελών και του Τ.Α.Π. των ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων, προϋπολογισμού 24.242,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1134

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου Δ.Ε. Χαλάστρας, δαπάνης 14.880,00 Ευρώ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1120

Απευθείας ανάθεση δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια της επετείου της «22ας Οκτωβρίου – Ελευθέρια Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1049

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε διαδικτυακή παρουσίαση – ημερίδα με θέμα: «Δημόσιες Συμβάσεις: Ανάθεση με διαδικασία διαπραγμάτευσης- Ενστάσεις (Μέρος Γ’)»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1019

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής των υπηρεσιών:
α) «Συνδρομή στη βάση πληροφοριών ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 2016-2017»
β) «Συνδρομή στη νομική βάση πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ Ε.Π.Ε. 2016-2017»
γ) «Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου για το έτος 2015»

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1269

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δίσκων και ρολών ταχογράφου, προϋπολογισμού 861,80 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1268

Απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες υποστήριξης για τον έλεγχο και την προσαρμογή των δημοτικών τελών και του Τ.Α.Π. των ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων, δαπάνης € 23.460,80.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1267

Απευθείας ανάθεση για υπηρεσίες συνδρομής στην ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών θέσεων εργασίας, μέσω διαδικτύου για ενημέρωση των ανέργων
πολιτών του Δήμου Δέλτα, δαπάνης € 6.033,84.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1253

Έγκριση Διενέργειας και Εγγράφων Σύμβασης της υπηρεσίας « Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (2016-2017)»,
πρ/μου 24.524,00 € με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1248

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για τις εργασίες εκτελωνισμού ασθενοφόρου οχήματος για το Δήμο Δέλτα, προϋπολογισμού 310,00 €, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1191

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Χαλάστρας (2016), προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1190

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας εργασιών πιστοποίησης ταχογράφου, προϋπολογισμού 1.562,40 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1189

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αξιού (2016), προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1188

Απευθείας ανάθεση δαπανών της συνδρομής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάσεων e-postirixis της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1410

Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας “Aνάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2016)” δαπάνης 23.302,08€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1409

Απευθείας ανάθεση της προμήειας “Προμήθεια υλικών, ειδών οδοσήμανσης & προμήθεια συστημάτων αναχαίτισης οχηματων” δαπάνης 22.819,25€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1404

Aπευθείας ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας” δαπάνης 23.809,25€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1403

Aπευθείας ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αξιού” δαπάνης 23.809,25€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1402

Aπευθείας ανάθεση της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εχεδώρου” δαπάνης 24.262,68€.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1381

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας “Υπηρεσίες συμβούλου για την οργάνωση χωρικών δεδομένων του Δήμου με σχεδιασμό ανάπτυξη, εγκατάσταση, εκπαίδευση συστήματος GIS”, προϋπολογισμού 13.020,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1380

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια κλιματιστικών-θερμαντικών μονάδων”, προϋπολογισμού 9.771,20 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1335

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας δίσκων και ρολών ταχογράφου δαπάνης € 861,80.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1352

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Εχεδώρου”, προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1351

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Αξιού”, προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1350

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια διαφόρων υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Χαλάστρας”, προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1349

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας “Προμήθεια υλικών, ειδών οδοσήμανσης & προμήθεια συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων”, προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1348

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας “Ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα (2016)”, προϋπολογισμού 24.600,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1347

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Εχεδώρου”, προϋπολογισμού 12.400,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1337

Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας 2016-2017».

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.

Αριθμός Απόφασης: 1321

Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών της υπηρεσίας “Μίσθωση μηχανημάτων έργου Δ.Ε. Αξιού”, προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ.