Πίνακας Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Δήμου Δέλτα - ΕΣΠΑ 2014-2020

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜ.ΕΝΤΑΞΗΣ
1 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα Ε.Π Κεντρική Μακεδονία  2014-2020 ΕΚΤ 234.000,0 10/10/2016

 

2 Ανέγερση Λυκείου Διαβατών Ε.Π Κεντρική Μακεδονία  2014-2020 ΕΤΠΑ 3.144.000,0 13/06/2016