15 Δεκεμβρίου 2015

Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τ.Π.Ε. του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 370,24 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.
Skip to content