15 Δεκεμβρίου 2015

Έγκριση διενέργειας προμήθειας βιβλίων

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τ.Π.Ε. του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 370,24 Ευρώ, με απευθείας ανάθεση.