12 Σεπτεμβρίου 2017

Διαχειριστική Επάρκεια Δήμου Δέλτα

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στην διαχειριστική επάρκεια του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2017: 0. Εισαγωγή Κατάρτιση Ετησίου ΕΔΔΕ 1 Σχεδιασμός – […]