Πρόσφατα Νέα

article thumbnail

Πρόσκληση για συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

article thumbnail

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής Υπηρεσίας..  [ ... ]

article thumbnail

Διαδικασίες προμήθειας κρατικών αυτοκινήτων. Εργασίες απόσυρσης οχημάτων.

article thumbnail

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 09.06.2015 (ώρα 19:30)

article thumbnail

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2015 YΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ   Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ [ ... ]