Προκύρηξη 8μήνων από την Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Δέλτα.

Ο Δήμος Δέλτα, ανακοινώνει, την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα, που εδρεύει στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης για τους κωδικούς θέσης 107 Εργατών/τριών Καθαριότητας της ΣΟΧ2/2014 ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σήμερα, την 8η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στην έδρα του Δήμου Δέλτα και επί της οδού Πλατείας Δημοκρατίας, συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου Αιτήσεων Σ.Ο.Χ. 2/2014 επί των αποτελεσμάτων των κωδικών θέσης 107 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών)

Ο Δήμος Δέλτα ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήνταεπτά (57) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δέλτα που εδρεύει στην Σίνδο – Θεσσαλονίκης, Νικολάου Πλαστήρα 13, Τ.Κ 57400, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

 

*Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από την Τετάρτη 05-11-2014 έως και την Παρασκευή 14-11-2014 στο Συνεδριακό Κέντρο Σίνδου κατά τις ώρες 08:00 - 15:00"

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ