Διακηρύξεις

26 Μαΐου 2016

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών – Μπορείτε να δείτε την σχετική μελέτη εδώ.
12 Μαΐου 2016

Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Δέλτα

Ο Δήμος Δέλτα προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Δέλτα», αριθμός μελέτης 31/2015, προϋπολογισμού 500.000 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%). […]
21 Απριλίου 2016

Κλήρωση ανάδειξης μελών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού έργου

Το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα θα πραγματοποιήσει κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο […]
19 Απριλίου 2016

Προμήθεια Ελαιολιπαντικών Οχημάτων Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (διεθνής) για την προμήθεια ελαιολιπαντικών οχημάτων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.448,40 € με Φ.Π.Α. 23%. Δείτε την πλήρη διακήρυξη […]
19 Απριλίου 2016

Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δήμου Δέλτα & Νομικών Προσώπων (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό (διεθνής) για την προμήθεια υγρών καυσίμων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.146.723,08 € με Φ.Π.Α. 23%. Δείτε την πλήρη διακήρυξη […]
19 Απριλίου 2016

Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων Οχημάτων Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.689,30 € με Φ.Π.Α. 23%. Δείτε την πλήρη διακήρυξη […]
19 Απριλίου 2016

Τακτική Συντήρηση Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την τακτική συντήρηση των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου συνολικού ενδιεκτικού προϋπολογισμού 37.095,57 € με Φ.Π.Α. 23%. […]
19 Απριλίου 2016

Προμήθεια Υλικών Οδοποιΐας Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών οδοποιΐας συνολικού ενδιεκτικού προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α. 23%. Δείτε την πλήρη διακήρυξη απ’ […]
11 Απριλίου 2016

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού – ΦΕΚ 122/08-04-2016 Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων

Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αντιπλημμυρικό έργο στην οδό Κορυτσάς», με Αρ. Μελέτης: 46/2015, CPV: 45231300-8, με προϋπολογισμό 73.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. […]
4 Απριλίου 2016

Προμήθεια δυο (2) σαρώθρων

Ο Δήμος Δέλτα προτίθεται να προμηθευθεί δυο (2) σάρωθρα για την κάλυψη των αναγκών του. Δείτε την πλήρη διακήρυξη απ΄ εδώ.
4 Απριλίου 2016

Προμήθεια δυο (2) καλαθοφόρων οχημάτων

Ο Δήμος Δέλτα προτίθεται να προμηθευθεί δυο (2) καλαθοφόρα οχήματα για την κάλυψη των αναγκών του. Δείτε την πλήρη διακήρυξη απ΄ εδώ..
18 Μαρτίου 2016

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με θέμα «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων, χωμάτων, ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Δέλτα (νέα σύμβαση)» Μελέτη και Διακήρυξη του ανωτέρω διαγωνισμού.
28 Ιανουαρίου 2016

Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας Δήμου Δέλτα & Νομικών Προσώπων (Προκήρυξη)

Ο Δήμος Δέλτα για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, Αθμια Σχολική Επιτροπή & Βθμια […]
Skip to content