Ανακοινώσεις Μ.Π.Ε.

 1. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ)  για τη λειτουργία του Κομβικού Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας με την κωδική ονομασία «ΜΤΧ – ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» και κωδικό αριθμό «1000101», που ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.» και είναι κατασκευασμένος στο Δήμο Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 2. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ)  της   Εγκατάστασης Αποθήκευσης και  Διακίνησης Υγρών   Καυσίμων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., που λειτουργεί  στο Καλοχώρι Δ. Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 3. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου Μ.Π.Ε. του οδικού τμήματος από το Κλειδί έως τον κόμβο Κ1 (Α/Κ Καλοχωρίου) της Εγνατίας Οδού. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 4. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. Θ13, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. Βεργίδη Μιχαήλ, Κόγια Φωτίου, Μπατσόκη Παύλου και Φωτόπουλου Θεόδωρου στη νέα θέση ΚΝ6, στη θαλάσσια περιοχή Κυμίνων Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 5. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. Θ9, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. Βήτη Κωνσταντίνου, Κλησιάρη Γρηγόριου και Τούσιου Νικολάου στη νέα θέση ΚΝ12, στη θαλάσσια περιοχή Κυμίνων Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 6. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα longline από το τεμ. Θ8, τρέχουσας ιδιοκτησίας του Δαρμουσλή Αλέξανδρου, στη νέα θέση ΚΝ13, στη θαλάσσια περιοχή Κυμίνων Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 7. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. Θ14, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.Παππά Ιωάννη, Πρίντζιου Σωτηρίου και Ποντίκα Χαράλαμπου, στη νέα θέση ΚΝ4, στη θαλάσσια περιοχή Κυμίνων Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 8. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ) της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα longline στο τεμ. X5 της θαλάσσιας περιοχής Χαλάστρας, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. Παστρουμά  Κ. Σταύρου, Παστρουμά  Ν. Σταύρου και Παστρουμά  Ν. Σταματίου. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 9. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για ανανέωση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ) της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ στο τεμ. X20 της θαλάσσιας περιοχής Χαλάστρας, τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Περόντζη Δ. Λαζάρου. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 10. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. Θ10, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.Σουγιουλτζή Στέφανου και Μπλουχουτζή Χρήστου, στη νέα θέση ΚΝ10, στη θαλάσσια περιοχή Κυμίνων Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 11. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. Θ2, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.Σουγιουλτζή Στέφανου και Κυρτζαλιώτη Κυριάκου, στη νέα θέση ΚΝ19, στη θαλάσσια περιοχή Κυμίνων Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 12. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. Θ6, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. Τσάρα Στεργίου και Τσάρα Σωτηρίου, στη νέα θέση ΚΝ20, στη θαλάσσια περιοχή Κυμίνων Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 13. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. Θ11, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.Τσαρίδη Σωτηρίου, Κοσμίδου Μαρίας και Δαρμουσλή Αλέξανδρου, στη νέα θέση ΚΝ9, στη θαλάσσια περιοχή Κυμίνων Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 14. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από σταθμό βιορευστών (ισχύος έως 0,5 ΜWe ) της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΝ Ι.Κ.Ε., που είναι εγκατεστημένη στο υπ΄αρ. 186 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. Διαβατών. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 15. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. X20 τρέχουσας ιδιοκτησίας του κ. Περόντζη Λαζάρου στη νέα θέση ΧΝ44, στη θαλάσσια περιοχή Χαλάστρας Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 16. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. X16 τρέχουσας ιδιοκτησίας της εταιρείας Δαρμουσλής Αλέξανδρος Μ.Ε.Π.Ε., στη νέα θέση ΧΝ50, στη θαλάσσια περιοχή Χαλάστρας Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 17. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. X6, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ.Χαρταμίλα Απ. Γρηγορίου και Χαρταμπίλα Στ. Γρηγορίου στη νέα θέση ΧΝ21, στη θαλάσσια περιοχή Χαλάστρας Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 18. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για την αρχική έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη μετεγκατάσταση  της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’ από το τεμ. Χ10, τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. Τσιάρα Σ. Αλέξανδρου, Τσιάρα Χ. Σπυρίδωνα και Τσιάρα Α. Σπυρίδωνα, στη νέα θέση ΧΝ47, στη θαλάσσια περιοχή Χαλάστρας Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 19. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  της   δραστηριότητας «Κέντρο Διαλογής & Επεξεργασίας Ανακυκλώσιμων Υλικών & Διαλυτήριο Ο.Τ.Κ.Ζ.» της εταιρίας «Φ. Φιλιππίδης Α.Ε.», στο αγροτ.327 Διαβατών. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 20. Διαβίβαση ανακοίνωσης για αρχική έγκριση  περιβαλλοντικών όρων που αφορά την μετεγκατάσταση της δραστηριότητας “Πλωτή μυδοκαλλιέργεια με το σύστημα long – line ” απο το τεμ. Χ9 τρέχουσας ιδιοκτησίας των κ. Τσιαρτσιάφη Σταμάτη του Ακριβού και κ. Τσιαρτσιάφη Γεωργίου του Ακριβού ,  στην νέα θέση ΧΝ46 της θαλάσσιας περιοχής Χαλάστρας.Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 21. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου ανανέωσης/τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  του διυλιστηρίου της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που λειτουργεί στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου του Δήμου Δέλτα του Ν. Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 22. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση που αφορά τον φακέλου μελέτης  τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην περιοχή της Σίνδου, στο Νομό Θεσσαλονίκης». Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ .
 23. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση που αφορά στον φάκελο μελέτης “Εμφιάλωση βιομηχανικών και ιατρικών αερίων – παραγωγής ασετυλίνης – κέντρο επανελέγχου φιαλών”. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.
 24. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση που αφορά στον φάκελο μελέτης “Λειτουργία υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σ.Σ. Θεσ/νίκης (ΤΧ-1) – Σ.Σ Ειδομένης νομών Θεσσαλονίκης και Κιλκίς. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ και εδώ.
 25. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου του έργου με τίτλο “Λειτουργία υφισταμένου αρδευτικού δικτύου της περιοχής δικαιοδοσίας του ΓΟΕΒ Πεδιάδων – Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά”. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 26. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου του έργου με τίτλο “Επέκταση/εκσυγχρονισμός βιομηχανικής δραστηριότητας στην εγκατάσταση ανακύκλωσης μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων της εταιρείας Αειφόρος Α.Ε.” Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 27. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου με τίτλο “ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδιασμένου κύκλου ισχύος 826MWe, με χρήση καυσίμου φυσικού αερίου. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 28. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. της εταιρείας “ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.”. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 29. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου με τίτλο “Κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου δυναμικότητας 326 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 124 μόσχων πάχυνσης”. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 30. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου με τίτλο “Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 31. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου με τίτλο “Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 440kW με καύση βιορευστών. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 32. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου “Κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου δυναμικότητας 326 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 125 μόσχων πάχυνσης”. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 33. Διαβίβαση ανακοίνωσης για τη δημοσίευση φακέλου Μ.Π.Ε. για την αδειοδότηση  της εγκατάστασης και λειτουργίας της δραστηριότητας «Μονάδα αποτέφρωσης  Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων». Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 34. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου Μ.Π.Ε. για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων ως πρός τη θέση λόγω μετατόπισης της δραστηριότητας ‘Πλωτή οστρακοκαλλιέργεια με το σύστημα long-line’. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 35. Διαβίβαση Ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου Μ.Π.Ε. για την Μονάδα θερμικής επεξεργασίας επικίνδυνων απόβλητων υγειονομικών μονάδων και των προσομοιαζόντων με αυτά. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 36. Διαβίβαση ανακοίνωσης για “σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 999 KWatt από την καύση βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια ζύμωση ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων – ενσιρομάτων”. Μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση εδώ.
 37. Διαβίβαση ανακοίνωσης για ‘’Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 999 kW από την καύση του βιοαερίου που παράγεται από την αναερόβια ζύμωση ζωικών και φυτικών υποπροϊόντων – ενσιρωμάτων’’, της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΑΧΙΝΟΥ ΙΚΕ. Μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.
 38. Διαβίβαση ανακοίνωσης για ‘’δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας Α.Ε. εδώ. Μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.
 39. Διαβίβαση ανακοίνωσης για τη δημοσίευση φακέλου που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου “Εγκατάσταση πτηνοτροφείου εκτροφής 53.000 κοτόπουλων πάχυνσης” το οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, στο υπ’ αριθ. 1644 τεμάχιο του αγροκτήματος Σίνδου — θέση Βαλτότοπος, Δ.Ε. Εχεδώρου, του Δήμου Δέλτα, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.
 40. Διαβίβαση ανακοίνωσης για τη δημοσίευση φακέλου που αφορά στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου Ύφιστάμενη κτηνοτροφική μονάδα 290 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και 220 μόσχων πάχυνσης (400 ΙΖ)’ η οποία είναι εγκατεστημένη σε υφιστάμενες κτιριακές υποδομές, στα υπ’ αριθ 83, 86 και 87 αγροτεμάχια του αγροκτήματος Καλοχωρίου, Δ.Ε. Εχέδωρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ
 41. Διαβίβαση ανακοίνωσης για την δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ που αφορά στην επέκταση της δραστηριότητας “Μονάδα παραγωγής εύκαμπτων υλικών συσκευασίας της εταιρείας “Α. Χατζόπουλος Α.Ε.” Μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.
 42. Διαβίβαση ανακοίνωσης για την δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ που αφορά στην δραστηριότητα “Σφαγείο – τυποποιητήριο χοιρινών, αμνοεριφίων και βοοειδών… ” της εταιρείας “ΦΑΡΜΑ Χαλάστρας Α.Ε.”. Μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.
 43. Διαβίβαση ανακοίνωσης για την δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ που αφορά στην δραστηριότητα “Κτηνοτροφική μονάδα βουστασίου με αύξηση δυναμικότητας από 120 σε 500 αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και 30 μόσχους πάχυνσης” της κας Άννας Τύρη στην κοινότητα Χαλάστρας”. Μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.
 44. Διαβίβαση ανακοίνωσης για την δημοσίευση φακέλου ΜΠΕ που αφορά στην δραστηριότητα “Επέκταση πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας από 9.600 σε 40.000 ωοτόκες όρνιθες ” της εταιρείας ” ΑΦΟΙ ΛΑΒΙΔΑ Ο.Ε “. Μπορείτε να δείτε όλη την ανακοίνωση εδώ.
 45. Διαβίβαση ανακοίνωσης της Μητροπολιτικής Επιτροπής ΜΕ Θεσσαλονίκης που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης της υφιστάμενης δραστηριότητας “Βιοτεχνία ανακύκλωσης μολύβδου” της ατομικής επιχείρησης “Ιωάννης Κτιστάκης” στο ΟΤ 52Β της ΒΙΠΕ Σίνδου. Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση εδώ.
 46. Διαβίβαση ανακοίνωσης της Μητροπολιτικής Επιτροπής ΜΕ Θεσσαλονίκης που αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας “Μονάδας ανάκτησης Cu και Zn από βιομηχανικά κατάλοιπα και δευτερογενή υλικά” της εταιρείας “Μυτιληναίος ΑΕ” στο ΟΤ 58 της ΒΙΠΕ Σίνδου. Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση εδώ.
 47. Διαβίβαση ανακοίνωσης για δημοσίευση φακέλου Μ.Π.Ε. του έργου: “Λειτουργία του Ελληνικού Τμήματος του Αγωγού Μεταφοράς Προϊόντων Πετρελαίου Θεσσαλονίκη-Σκόπια” της εταιρείας με την επωνυμία “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΣΚΟΠΙΑ – ΒΑΡΔΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με δ.τ. “ΒΑΡΔΑΞ Α.Ε.”. Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση εδώ.