Ποιότητα Υδάτων Ποταμών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος  «Τοπικές Κοινότητες σε Περιβαλλοντική Δράση(ENVI)», ο Δήμος Δέλτα προμηθεύτηκε τον κατάλληλο εξοπλισμό για τον έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων των ποταμών που τον διασχίζουν.
Ύστερα από αρκετές προσπάθειες και χάρη σε δυο εποχιακά εργαζόμενες Χημικούς  την Καρουσιώτη Αγγελική και την Κεσίδου Γιάννα είμαστε σε θέση, εκτός από την καθημερινή ανάρτηση των ρύπων στην ατμόσφαιρα, να αναρτούμε πλέον περιοδικά και τις τιμές των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την ποιότητα των νερών των τριών ποταμών του Δήμου μας, Λουδία, Αξιού και Γαλλικού. Οι παράμετροι αυτές νομίζουμε ότι είναι χρήσιμες στους πολίτες των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες εξαρτώνται από την ποιότητα των ποτάμιων νερών αλλά και σε όλους τους κατοίκους για τη γνώση της ποιότητας του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιούν.
Οι μετρήσεις γίνονται περιοδικά  και από  δυο σημεία του κάθε ποταμού, σημείο κοντά στην είσοδο του στο Δήμο και σημείο κοντά στην εκβολή του  στη θάλασσα.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 

ΚΑΜΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ιστορικό Μετρήσεων