Αποφάσεις Δημάρχου


2016

Αριθμός Ημερομηνία Θέμα
1248/2016 21-11-2016 Έγκριση διενέργειας και τεχνικών προδιαγραφών για τις εργασίες εκτελωνισμού ασθενοφόρου οχήματος για το Δήμο Δέλτα, προϋπολογισμού 310,00 €, με απευθείας ανάθεση
1002/2016 29-09-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Ανάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης για την διερεύνηση δυνατότητας δημιουργίας θερμοκοιτίδας νέων καινοτόμων επιχειρήσεων στον Δ. Δέλτα» προϋπολογισμού € 11.904,00
797/2016 18-08-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Επιστημονική υποστήριξη στη διατύπωση αρχών Γενικού Σχεδίου (Master Plan) για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του Αξιού Ποταμού στα διοικητικά όρια του Δήμου Δέλτα » προϋπολογισμού € 4.737,92
798/2016 18-08-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την
παροχή υπηρεσίας «Μίσθωση βαρέως μηχανήματος έργου για την κάλυψη των
αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας (Δημοτική Ενότητα Χαλάστρας)»
προϋπολογισμού € 23.870,00
432/2016 16-05-2016 Επιβολή τέλους και προστίμου λόγω μη καταβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων
431/2016 16-05-2016 Πληρωμή τελών κινητής τηλεφωνίας από 10 Απριλίου 2016 έως 9 Μαΐου 2016, ποσού 700,40 €
430/2016 16-05-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών από 16/02/2016 έως 15/04/2016, ποσού 112,50 €
423/2016 16-05-2016 Κατάταξη υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015
421/2016 13-05-2016 Αποδοχή παραίτησης συμβούλου (μέλος Δ.Κ. Διαβατών)
412/2016 12-05-2016 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρονικού ψηφιακού συστήματος ελέγχου παρουσίας προσωπικού για δημοτικά κτίρια δαπάνης 11.316,00 € με Φ.Π.Α.
411/2016 12-05-2016 Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου
409/2016 11-05-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια – κοινόχρηστους χώρους του Δήμου», προϋπολογισμού € 13.443,90
407/2016 11-05-2016 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων τύπου led στα πλαίσια πιλοτικού προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικού φωτισμού στη Δ.Ε. Εχεδώρου προϋπολογισμού 73.677,00 € με Φ.Π.Α.
402/2016 09-05-2016 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Αξιού για το έτος 2016 προϋπολογισμού 73.799,08 € με Φ.Π.Α.
401/2016 09-05-2016 Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Χαλάστρας για το έτος 2016 προϋπολογισμού 73.799,08 € με Φ.Π.Α.
390/2016 05-05-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών Φεβρουάριος – Απρίλιος 2016, ποσού 648,00 €
386/2016 04-05-2016 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το μήνα Μάϊο 2016 (Διεύθυνση Καθαριότητας)
384/2016 27-04-2016 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το μήνα Μάϊο 2016 (Τεχνικές Υπηρεσίες)
380/2016 26-04-2016 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το μήνα Μάϊο 2016 (Διοικητικές Υπηρεσίες)
379/2016 26-04-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών από 05/02/2016 έως 08/04/2016, ποσού 63,00 €
368/2016 22-04-2016 Τοποθέτηση υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης απασχόλησης
367/2016 22-04-2016 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Υπηρεσιών
360/2016 22-04-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών από 08/02/2016 έως 07/04/2016, ποσού 6.467,00 €
356/2016 21-04-2016 Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης απασχόλησης
354/2016 21-04-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών, ποσού 637,00 €
353/2016 21-04-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών, ποσού 165,00 €
346/2016 20-04-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Αξιού και Χαλάστρας» προϋπολογισμού € 22.598,79
345/2016 20-04-2016 Ορισμός μέλους Εκτιμητικής Επιτροπής Ακινήτων του Δήμου Δέλτα
339/2016 18-04-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εκτέλεση προγράμματος για την περισυλλογή και φιλοξενία αδέσποτων ζώων στα όρια του Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού € 22.509,00
338/2016 18-04-2016 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας βιβλίων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Τ.Π.Ε. του Δήμου Δέλτα, δαπάνης 140,98 €
328/2016 13-04-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εκτέλεση προγράμματος περίθαλψης αδέσποτων ζώων στη Δημοτική Ενότητα Εχεδώρου» προϋπολογισμού 22.598,79 €
326/2016 13-04-2016 Ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στον υπάλληλο του Δήμου Πολίτη Γεώργιο του Δημητρίου
324/2016 13-04-2016 Εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου
320/2016 11-04-2016 Τοποθέτηση υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης απασχόλησης
317/2016 11-04-2016 Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου κ. Ουζούνη Γρηγορίου
315/2016 11-04-2016 Βεβαίωση χρηματικού καταλόγου Χ/Κ 30/2016 “Πρόστιμα ΚΟΚ 2015”, ποσού 29.160,00 €
312/2016 08-04-2016 Πρόσληψη υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης απασχόλησης
306/2016 07-04-2016 Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεση για “Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας Έτους 2016” του Δήμου Δέλτα
305/2016 07-04-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών 365,00 €
304/2016 07-04-2016 Κατάργηση της υπ.αριθμ. 108/3705/06.02.2016 (με ΑΔΑ: 6ΓΘΩΩ9Ι-ΛΞ8) Απόφασης Αντιδημάρχου – Επιβολή Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
301/2016 07-04-2016 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το μήνα Απρίλιο 2016 (Τεχνικές Υπηρεσίες)
299/2016 06-04-2016 Απένταξη της υπαλλήλου Καρακώστα Θεοδώρας του Αποστόλου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, βαθμού Ε’, από τα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα
293/2016 05-04-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών ποσού 651,50 €
289/2016 04-04-2016 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το μήνα Απρίλιο 2016 (Δνση Καθαριότητας)
282/2016 31-03-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας “Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την προετοιμασία και συστηματική αντιμετώπιση του Φαινομένου της Φτώχειας και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής ενσωμάτωσης στο Δήμο, με βάση τις προϋποθέσεις, κατευθύνσεις και προβλέψεις ΕΣΠΑ 2014-2020 και άλλων συμπληρωματικών πόρων”
276/2016 30-03-2016 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης για το μήνα Απρίλιο 2016 (Διοικητικές Υπηρεσίες)
266/2016 29-03-2016 Τοποθέτηση της υπαλλήλου Σιδηροπούλου Πολυξένης στο Γραφείο Προϋπολογισμού
263/2016 28-03-2016 Πληρωμή τελών κινητής τηλεφωνίας από 10 Φεβρουαρίου 2016 έως 9 Μαρτίου 2016 ποσού 668,00 €
262/2016 28-03-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών ποσού 455,00 €
253/2016 22-03-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της τεχνικής έκθεσης και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη της τελετής αφής της Αλεξανδρείου φλόγας του 11ου Διεθνούς Μαραθωνίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» προϋπολογισμού € 442,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
251/2016 22-03-2016 Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών για την εκδήλωση του 11ου Διεθνoύς Μαραθώνιου “Μέγας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ”» στην οποία συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Δέλτα, προϋπολογισμού 645,75 ευρώ, με απευθείας ανάθεση
249/2016 22-03-2016 Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών για τις δαπάνες διοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων για την 25η Μαρτίου του Δήμου Δέλτα, προϋπολογισμού 3.981,51 ευρώ, με απευθείας ανάθεση
248/2016 22-03-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της τεχνικής έκθεσης και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Μικροφωνική κάλυψη εορταστικών εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου του Δήμου Δέλτα» προϋπολογισμού € 922,50 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
243/2016 21-03-2016 Επιβολή Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στην Χ.ΔΑΓΚΑΛΙΔΗΣ – ΣΑΜΑΡΑΣ Κ. – Ε.ΧΑΤΖΗΜΠΑΛΙΔΗΣ ΟΕ.
238/2016 18-03-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Μικροφωνικής κάλυψης εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου και της τελετής αφής της Φλόγας του Μαραθωνίου»
230/2016 16-03-2016 Βεβαίωση Χρηματικού Καταλόγου 17/2016 “Επιβολή Εισφοράς 20% Μετά Από Προσφυγές (ΠΔ 5/86 άρθρ.3) Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα” ποσού 1.170,68 €
229/2016 16-03-2016 Βεβαίωση Χρηματικού Καταλόγου 14/2016 “Εκμίσθωση Παραχωρηθέντος Δικαιώματος Εκμετάλλευσης Χώρου Αμμοληψίας Θέση Βαρδαρόβαση” ποσού 5.020,00 €
228/2016 16-03-2016 Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων 15/2016 “Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα Ιωνίας (ΠΔ 5/1986)” ποσού 13.729,10 € και 16/2016 “Μετατροπή Εισφοράς Γης σε Χρήμα – Ιωνίας” ποσού 17.288,70 €
227/2016 16-03-2016 Βεβαίωση Χρηματικών Καταλόγων 21/2016 “Πράξη Επιβολής Εισφοράς σε Χρήμα ΠΔ 5/1986 Χαλάστρας” ποσού 252,55 € και 22/2016 “Μετατροπή Εισφοράς Γης σε Χρήμα – Χαλάστρας” ποσού 1.672,67 €
226/2016 16-03-2016 Βεβαίωση Χρηματικού Καταλόγου 12/2016 “Μισθώματα Οστρακοκαλλιεργειών Έτους 2015” ποσού 1.563,00 €
225/2016 16-03-2016 Βεβαίωση Χρηματικού Καταλόγου 13/2016 “Μισθώματα Αγροτεμαχίων Έτους 2016” ποσού 208.795,34 €
221/2016 15-03-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Συστημάτων Ψύξης – Θέρμανσης Δημοτικών Κτιρίων 2015»
214/2016 10-03-2016 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας Παρακολούθηση σεμιναρίων υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα
213/2016 10-03-2016 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας Εργασίες μικρών δαπανών από τα χρήματα της παγίας προκαταβολής
210/2016 10-03-2016 Ορισμός υπευθύνου αναρτήσεων στον ιστότοπο του Δήμου
208/2016 09-03-2016 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας φυτών και δενδρυλλίων για τη Δ.Ε. Αξιού του Δήμου Δέλτα Έτους 2016
205/2016 08-03-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση εξοπλισμού πληροφορικής και δικτύων (2015-2016). ΟΜΑΔΑ Β. Συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού»
191/2016 04-03-2016 Τοποθέτηση υπαλλήλου Πολίτη Γεωργίου του Δημητρίου
190/2016 04-03-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες Λειτουργίας και Συντήρησης των τριών σταθμών μέτρησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Δήμου Δέλτα για τα έτη 2015-2016»
183/2016 03-03-2016 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ανελκυστήρων του Δήμου(2015)»
181/2016 03-03-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών
180/2016 02-03-2016 Επιλογή υπαλλήλων για παρακολούθηση σεμιναρίου
179/2016 02-03-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της τεχνικής έκθεσης και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες πιστοποίησης ταχογράφου για το έτος 2016» προϋπολογισμού 1.230,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
178/2016 02-03-2016 Έγκριση διενέργειας, έγκριση της τεχνικής έκθεσης και του ενδεικτικού προϋπολογισμού και απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες ταξινόμησης σαρώθρου του Δ.Δ. Αξιού στο Δήμο Δέλτα» προϋπολογισμού 369,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
176/2016 02-03-2016 Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Φυτών και Δενδρυλλίων Προϋπολογισμού 14.859,50 €, με Απευθείας Ανάθεση για τη Δ.Ε. Αξιού του Δήμου Δέλτα
169/2016 01-03-2016 Τοποθέτηση υπαλλήλου Κωστοπούλου Ροδής του Κωνσταντίνου
164/2016 26-02-2016 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό του Δήμου Δέλτα για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2016
160/2016 25-02-2016 Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης για το μήνα Μάρτιο 2016
153/2016 24-02-2016 Απ’ Ευθείας Ανάθεση της Προμήθειας Βασιλόπιτας για την Εκδήλωση του Δήμου Δέλτα “Κοπή Βασιλόπιτας για το Προσωπικό του Δήμου”
150/2016 23-02-2016 Μισθολογική Επανακατάταξη Υπαλλήλου Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μετά την Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Υπηρεσίας στο Δημόσιο
147/2016 23-02-2016 Πληρωμή Τελών Κινητής Τηλεφωνίας από 10 Ιανουαρίου 2016 έως 9 Φεβρουαρίου 2016
146/2016 23-02-2016 Πληρωμή Τηλεφωνικών Τελών
145/2016 22-02-2016 Βαθμολογική και Μισθολογική Επανακατάταξη του Υπαλλήλου Κωστουλίδη Παναγιώτη του Ιωάννη μετά την Μετάταξή του σε Ανώτερο Κλάδο
139/2016 18-02-2016 Αποδοχή Παραίτησης Τσιφουτούδη Φωτεινής, Μέλους Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Καλοχωρίου
124/2016 12-02-2016 Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών για την Προμήθεια Βασιλόπιτας για την Εκδήλωση του Δήμου Δέλτα “Κοπή Βασιλόπιτας για το Προσωπικό του Δήμου”, προϋπολογισμού 528,34€, με απευθείας ανάθεση
121/2016 11-02-2016 Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκρισης μελέτης και απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών έτους 2016»
120/2016 11-02-2016 Πληρωμή τηλεφωνικών τελών
119/2016 11-02-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας “Εργασίες Αποχιονισμού και Αποπαγοποίησης των Οδών του Δήμου Δέλτα με Μηχανήματα Έργου”
111/2016 10-02-2016 Πληρωμή τελών κινητής τηλεφωνίας από 10 Δεκεμβρίου 2015 έως 9 Ιανουαρίου 2016
108/2016 09-02-2016 Επιβολή Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
104/2016 08-02-2016 Ορισμός Ομάδων Εργασίας του Δήμου Δέλτα για την υλοποίηση της φάσης Β’ «Εγκατάσταση – Έλεγχος Εξοπλισμού και Λογισμικού» του Υποέργου 2 «Μηχανογράφηση Ληξιαρχείων» του έργου «Εθνικό Ληξιαρχείο»
95/2016 05-02-2016 Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβών της παροχής της υπηρεσίας “Εργασία: συντήρηση και επισκευή εργαλείων Πρασίνου” του Δ. Δέλτα”
94/2016 05-02-2016 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την προετοιμασία φακέλου για το σχέδιο δράσης αειφόρου ενέργειας δικτύου δημοτικού φωτισμού Δήμου Δέλτα”
93/2016 05-02-2016 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας “Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (καιρικά φαινόμενα, δημόσια υγεία, κ.λ.π.) Δ.Ε. Αξιού”
92/2016 05-02-2016 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας “Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (καιρικά φαινόμενα, δημόσια υγεία, κ.λ.π.) Δ.Ε. Χαλάστρας”
91/2016 05-02-2016 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας “Εργασίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών (καιρικά φαινόμενα, δημόσια υγεία, κ.λ.π.) Δ.Ε. Εχεδώρου”
90/2016 05-02-2016 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας “Ανάθεση εργασιών διαγράμμισης οδών του Δήμου Δέλτα”
89/2016 05-02-2016 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας “Διαχείριση υλικών κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών”
88/2016 05-02-2016 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας “Εργασίες κατεδάφισης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών”
87/2016 03-02-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσίας “Εργασίες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων για το Δ.Δέλτα Έτους 2015-2016”
86/2016 05-02-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Παραλαβής Ανταλλακτικών-Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων του Δήμου Δέλτα»
85/2016 05-02-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Portal Ετήσια 2015»
80/2016 03-02-2016 Συγκρότηση Επιτροπής ανάθεσης συντήρησης-επισκευής & προμήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων των αυτοκινήτων του Δήμου Δέλτα
78/2016 03-02-2016 Πληρωμή Τηλεφωνικών Τελών Ποσού 575,00 €
76/2016 03-02-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (2015-2016)
74/2016 02-02-2016 Πληρωμή Τηλεφωνικών Τελών Ποσού 935,00 €
73/2016 02-02-2016 Πληρωμή Τηλεπικοινωνιακών Τελών Ποσού 152,77 € Ιανουαρίου – Μαρτίου 2016
71/2016 01-02-2016 Μετάταξη Γεωργίου Πολίτη του Δημητρίου, μονίμου υπαλλήλου, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, βαθμού Β’, από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ( Μ.Ε Θεσσαλονίκης) στο Δήμο Δέλτα Ν. Θεσσαλονίκης
69/2016 01-02-2016 Αναστολή Λειτουργίας Δημ. Σχολείου Βραχιάς την 3/2/20106 Λόγω Διακοπής Ηλεκτρικού Ρεύματος
66/2016 29-01-2016 Ορισμός Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού, Αθλητισμού – Τροποποίηση της αριθ. 932/27856/2014 Απόφασης Δημάρχου
59/2016 26-01-2016 Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης για το μήνα Φεβρουάριο 2016
57/2016 26-01-2016 Σφράγιση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Παππά Λάμπρου
43/2016 21-01-2016 Υλοποίηση της ΣΟΧ 1/2015 για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας
41/2016 21-01-2016 Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας της υπαλλήλου Καρακώστα Θεοδώρας του Αποστόλου
36/2016 19-01-2016 Διάθεση πίστωσης για την δαπάνη των ταχυδρομικών τελών
33/2016 19-01-2016 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανήματων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (2015-2016)»
32/2016 19-01-2016 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση Portal Ετήσια 2015»
29/2016 18-01-2016 Επιλογή Υπαλλήλων για Παρακολούθηση Σεμιναρίου
20/2016 13-01-2016 Μετάταξη σε ανώτερο κλάδο του υπαλλήλου Καραδημητρίου Δημητρίου του Αντωνίου
2/2016 04-01-2016 Συγκρότηση Συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης για το μήνα Ιανουάριο 2016