Για την Απασχόληση: Ο Δήμος Δέλτα σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τους ανέργους δημότες και να ενισχύσει τη σύνδεση της κοινωνίας του δήμου με τις δεκάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας, πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει μια υπηρεσία με την οποία θα διευκολύνονται οι άνεργοι στην αναζήτηση εργασίας.
Με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει στοιχεία των ικανοτήτων των ανέργων της περιοχής μας και παράλληλα στοιχεία για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας από επιχειρήσεις και βιομηχανίες που εδρεύουν στο Δήμο μας αλλά και σε άλλους δήμους της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας. του δήμου Δέλτα.
Μέσα από αυτήν την πλατφόρμα θα ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος δημότης μας, καθημερινά, για τις θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στην εμπειρία, στις γνώσεις και στις δεξιότητες του. Επίσης, θα είναι εφικτή η κατάθεση βιογραφικών των υποψηφίων εργαζομένων καθώς και των αναγκών όλων των επιχειρήσεων που αναζητούν υπάλληλους, με τη χρήση των δύο link που βρίσκονται σε αυτή τη σελίδα.
Με τον ίδιο τρόπο μπορούν και οι επιχειρηματίες της περιοχής να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό με εργαζόμενους που θα διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Στόχος της διοίκησης του δήμου Δέλτα και του δημάρχου Γιάννη Ιωαννίδη είναι η προώθηση της απασχόλησης και η ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη περιοχή με τη βοήθεια της τεχνολογίας καθώς και η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Αίτηση ενδιαφερόμενου/ ανέργου

Αίτηση θέσεων από επιχειρήσεις