Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων

Πρόκειται για μια νέα υπηρεσία την οποία παρέχει πλέον ο Δήμος Δέλτα στους δημότες του, με στόχο πάντα την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Συγκεκριμένα, ο δημότης μπορεί πλέον να απευθύνεται στο Δήμο, προκειμένου να ενημερωθεί για όλες τις ευκαιρίες απασχόλησης που υπάρχουν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το «Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων» αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια από πλευράς Δήμου για την παροχή άμεσης, ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης ενημέρωσης των άνεργων δημοτών για κάθε δυνατότητα εργασιακής αποκατάστασης ή απασχόλησης (θέσεις εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προγράμματα του ΟΑΕΔ, προγράμματα κατάρτισης και προγράμματα επιταγής κατάρτισης στην αγορά εργασίας -vouchers).

Το Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων λειτουργεί στο Δημαρχείο (ισόγειο, τηλ. 2310-797411 εσ. 106) και οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από κοντά, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενημερώνονται για διαθέσιμες θέσεις εργασίας.