Δίκτυο εθελοντών δημιουργεί ο Δήμος Δέλτα με στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα και τα εργαλεία σε Οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών και σε μεμονωμένους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση δράσεων κοινωνικής προστασίας, πολιτισμού, αθλητισμού και εν γένει κοινωνικά και αναπτυξιακά ζητήματα σε τοπικό επίπεδο.

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

 

Η έννοια του εθελοντισμού συνδέεται με την αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή προσφορά. Ο εθελοντισμός εκφράζεται με πολλούς τρόπους, ο καθένας από αυτούς με τη δική του φυσιογνωμία και μέθοδο δράσης. Κοινό χαρακτηριστικό όμως όλων είναι η συνδρομή τους στην προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Γίνε και εσύ Εθελοντής
Στη σύγχρονη κοινωνία, οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν συνηθίσει να καταβάλλουν προσπάθεια και χρόνο μόνο σε ότι έχει οικονομικό όφελος. Ωστόσο, για όσους έχουν εργαστεί στο παρελθόν ως εθελοντές, η «ανταμοιβή» που προκύπτει από αυτή την εμπειρία, συχνά μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ οποιαδήποτε μορφή οικονομικής αποζημίωσης.

Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Δέλτα

  • Εκπαιδευτικό Υλικό Εθελοντών Δήμου Δέλτα
  • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εθελοντή Δήμου Δέλτα
  • Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση Εθελοντή Δήμου Δέλτα
  • Η Κάρτα του Εθελοντή Δήμου Δέλτα
  • Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Εθελοντή Δήμου Δέλτα
  • Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση Εθελοντή Δήμου Δέλτα
  • Η Κάρτα του Εθελεντή Δήμου Δέλτα