Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης Αιρετών


Δηλώσεις Περ. Κατάστασης 2022 (χρήση 2021)

Ιωαννίδης Ιωάννης (Δήμαρχος Δήμου Δέλτα)