Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για Ρομά του Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση ένταξης εδώ.