Επιτροπές Δήμου Δέλτα

Επταμελής Δημοτική Επιτροπή, με αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής,

1)Κώστας Βερβίτης, 2)Δημήτριος Καμανάς, 3)Αθανάσιος Παππάς, 4)Δημήτριος Χαλκίδης, 5)Ευάγγελος Βαμβάκος, 6)Ιορδάνης Δημητριάδης

Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής: Θωμάς Μουρμούρας, Αντιδήμαρχος Οικονομικών.


Δημοτική Επιτροπή

Μπορείτε να δείτε τις προσκλήσεις της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα, ταξινομημένες κατά έτος και μήνα, εδώ


Οικονομική Επιτροπή

Μπορείτε να δείτε τις προσκλήσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα, ταξινομημένες κατά έτος και μήνα, εδώ


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μπορείτε να δείτε τις προσκλήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα, ταξινομημένες κατά έτος και μήνα, εδώ