Επιτροπές Δήμου Δέλτα

Επιτροπή Διαβούλευσης


Εκτελεστική Επιτροπή


Οικονομική Επιτροπή

Μπορείτε να δείτε τις προσκλήσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δέλτα, ταξινομημένες κατά έτος και μήνα, εδώ


Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Μπορείτε να δείτε τις προσκλήσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Δέλτα, ταξινομημένες κατά έτος και μήνα, εδώ