Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα

Τίτλος Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα
Δικαιούχος Δήμος Δέλτα
Προϋπολογισμός 234.000,0 €
Ημερομηνία Ένταξης 10/10/2016
Ημ. έναρξης  01/01/2017
Ημ. λήξης  31/12/2019
Πρόγραμμα Ε.Π Κεντρική Μακεδονία  2014-2020
Άξονας  09B – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας
Επενδυτική προτεραιότητα 9iv – Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος 9iv1 – Προαγωγή της πρόσβασης μειονεκτούντων ατόμων σε υπηρεσίες υγείας / πρόνοιας / κοινωνικής φροντίδας
Δράση   9iv2 – Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο
Ταμείο συγχρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο- ΕΚΤ
Σύντομη περιγραφή Η πράξη αφορά στην λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου στον Δήμο ΔΕΛΤΑ.

Στόχος της πράξης είναι :

Ως προς την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου η διανομή , σε τακτική βάση, σε ωφελούμενα άτομα που το έχουν ανάγκη,τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κλπ.

Ως προς την λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου η παροχή , σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φαρμάκων , υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων, τα οποία ο Δήμος θα εξασφαλίζει

Συνημμένα αρχεία Απόφαση Ένταξης
Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης (pdf  αρχείο)

Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού
Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Δέλτα, για το Ά εξάμηνο 2019. (Αρ. Απόφασης 114/2020)

Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού
Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου
Δέλτα, για το Β’ εξάμηνο 2019. (Αρ. Απόφασης 121/2020)

Skip to content