Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα με Παράρτημα ΡΟΜΑ

 

Στις 2 Μαίου 2017 ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα με Παράρτημα ΡΟΜΑ» από την Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη».

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δέλτα με Παράρτημα ΡΟΜΑ» είναι μία νέα δομή με καινοτόμα χαρακτηριστικά, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, που λειτουργεί συμπληρωματικά με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.

Ο στόχος του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Δέλτα με Παράρτημα ΡΟΜΑ» είναι να παρέχει στους πολίτες του Δήμου Δέλτα ένα σύνολο κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την καταπολέμηση της φτώχιας, του κοινωνικού αποκλεισμού, των κάθε μορφής διακρίσεων και την ενίσχυση της απασχόλησης στην περιοχή.

Η νέα αυτή δομή προσφέρει κυριώς υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε ευάλωτες ομάδες για την κοινωνική ένταξη και ανεύρεση εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης σε πολίτες που ζουν σε συνθήκες φτώχιας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενημέρωσης και πληροφόρησης για θέματα υγείας, ανάπτυξη δράσεων για τα παιδιά, την ενεργοποίηση του εθελοντισμού για ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα κοινωνικά και περιβαλλοντικά.

Το Κέντρο Κοινότητας στεγάζεται στην διεύθυνση Ελ. Βενιζέλου αριθ. 6 στην Σίνδο και στελεχώνεται από ένα Κοινωνικό Λειτουργό, ένα Κοινωνιολόγο και ένα Ψυχολόγο.

Ενώ, το Παράρτημα ΡΟΜΑ στεγάζεται στην Δημοτική Κοινότητα Κυμίνων και στελεχώνεται από ένα Ψυχολόγο, ένα Οικονομολόγο, ένα Παιδαγωγό, ένα Νοσηλευτή και ένα Διαμεσολαβητή.

Και οι δύο αυτές δομές λειτουργούν πέντε ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 8.00 πμ – 16.00μμ.

Η Πράξη «Κέντρo Κοινότητας Δήμου Δέλτα με Παράρτημα ΡΟΜΑ» έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Sticker-EKT 4xr-GR LowRes