Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Σε κάθε μία από τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δέλτα λειτουργούν Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών:

ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Αξιού

Ταχ. Δ/νση: Κεντρική Πλατεία Κυμίνων, T.K. 57300, Κύμινα

Τηλέφωνο: 2313 337931, 2313 337937

Fax: 2313 337930

ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου - Παράρτημα Σίνδου

Ταχ. Δ/νση: Βενιζέλου 6Α, T.K. 57400, Σίνδος

Τηλέφωνο: 2313 305901

Fax: 2313 305917

ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Εχεδώρου - Παράρτημα Ν. Μαγνησίας

Ταχ. Δ/νση: 25ης Μαρτίου 24, Τ.Κ 57008, Ν. Μαγνησία

Τηλέφωνο: 2311 295590

Fax: 2311 243212

ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου, Τ.Κ. 57300, Χαλάστρα

Τηλέφωνο: 2313 337720, 2313 337722, 2313 337730

Fax: 2310 794518