Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.)

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα υλοποίηση του προϋπολογισμού του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να δείτε ανακοινώσεις του Κ.Π.Ο.Δ.Δ.εδώ:

Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ανατολικού

Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χαλάστρας

Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για το Δημοτικό Φυσικοθεραπευτήριο Ανατολικού

Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Δέλτα (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)

 

 

Skip to content