Νομικά Πρόσωπα Δήμου Δέλτα

Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.)

Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Δέλτα (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)

Skip to content