Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.)

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα υλοποίηση του προϋπολογισμού του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. κάνοντας κλικ εδώ.

Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Δήμου Δέλτα (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ)

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)

Skip to content