Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα (Κ.Π.Ο.Δ.Δ.)

Μπορείτε να δείτε την τρέχουσα υλοποίηση του προϋπολογισμού του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. κάνοντας κλικ εδώ.

Μπορείτε να δείτε ανακοινώσεις του Κ.Π.Ο.Δ.Δ.εδώ:

Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ανατολικού

Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για τον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χαλάστρας

Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για το Δημοτικό Φυσικοθεραπευτήριο Ανατολικού

Ανακοινώσεις της 30.04.2020

Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χαλάστρας

Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου για το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ανατολικού

Ανακοινώσεις της 31.08.2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021
Διαβάστε ΕΔΩ την περίληψη

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δέλτα (Δ.Ε.Υ.Α.Δ.Δ.)

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το επίσημο site της υπηρεσίας στον παρακάτω σύνδεσμο.