2023

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30.01.2023 και ώρα 14:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 3

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24.01.2023 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 2

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10.01.2023 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις xx.xx.xxxx και ώρα xx:xx.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον μήνα Φεβρουάριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14.03.2023 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 4

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04.04.2023 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 5

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23.05.2023 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 7

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04.05.2023 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 6

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις xx.xx.xxxx και ώρα xx:xx.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον μήνα Ιούνιο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21.07.2023 και ώρα 10:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 9

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14.07.2023 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 8

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις xx.xx.xxxx και ώρα xx:xx.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τον μήνα Αύγουστο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26.09.2023 και ώρα 11:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 11

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 04.09.2023 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 10

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20.10.2023 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 13

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20.10.2023 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 12

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29.11.2023 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 15

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20.11.2023 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 14

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13.12.2023 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 16

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

2022

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18.02.2022 και ώρα 09:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22.02.2022 και ώρα 14:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 2

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18.03.2022 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 4

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02.03.2022 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 3

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18.04.2022 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 5

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19.05.2022 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 6

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21.06.2022 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 7

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19.07.2022 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 8

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της επιτροπής ποιότητας ζωής για τον μήνα Αύγουστο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 13.09.2022 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 9

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24.10.2022 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 10

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14.11.2022 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 11

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29.11.2022 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 12

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

2021

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18.02.2021 και ώρα 09:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 2

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 05.02.2021 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 03.03.2021 και ώρα 14:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 3

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 26.04.2021 και ώρα 14:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 4

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 25.05.2021 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 5

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18.06.2021 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 6

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27.07.2021 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 8

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14.07.2021 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 7

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 29.10.2021 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 9

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09.12.2021 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 10

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

2020

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23.03.2020 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12.03.2020 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 2

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Απρίλιο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12.05.2020 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 3

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Ιούνιο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28.07.2020 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 5

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 06.07.2020 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 4

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Αύγουστο.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14.10.2020 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 6

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Νοέμβριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18.12.2020 και ώρα 15:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 7

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

2019

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Φεβρουάριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28.03.2019 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Απρίλιο.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Μάϊο.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Ιούνιο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 09.07.2019 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 3

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Ιούνιο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 23.09.2019 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 4

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 22.11.2019 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 5

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Δεκέμβριο.

2018

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14.02.2018 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Μάρτιο.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Απρίλιο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10.05.2018 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 2

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Ιούνιο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 24.07.2018 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 3

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Αύγουστο.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16.10.2018 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 4

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27.11.2018 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 5

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20.12.2018 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 6

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

2017

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02.02.2016 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Μάρτιο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07.04.2016 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 2

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Μάϊο.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Ιούνιο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 18.07.2017 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 4

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 05.07.2017 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 3

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Αύγουστο.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Σεπτέμβριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 10.10.2017 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 5

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Νοέμβριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 12.12.2017 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 6

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

2016

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 08.02.2016 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Μάρτιο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 14.04.2016 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 2

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Μάϊο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 16.06.2016 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 3

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02.08.2016 και ώρα 12:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 4

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Αύγουστο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 08.09.2016 και ώρα 13:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 5

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμμία συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατά τον μήνα Οκτώβριο.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 07.11.2016 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 6

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 02.12.2016 και ώρα 12:30.

Αριθμός Πρόσκλησης: 7

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.