Προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου πολυμηχανήματος τύπου UNIMOG.

Μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση ένταξης εδώ.