2022

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση για συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 03.03.2021 και ώρα 10:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση για συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 27.12.2022 και ώρα 19:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

2021

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση για συνεδρίαση δια περιφοράς της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 03.03.2021 και ώρα 10:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 1

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Δεν πραγματοποιήθηκε καμία συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Πρόσκληση για συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 27.10.2021 και ώρα 19:00.

Αριθμός Πρόσκλησης: 2

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.