Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Δέλτα:

Σπύρος Σταματάκης