Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Δέλτα:

Μπορείτε να δείτε το σχετικό βιογραφικό εδώ.