Υπηρεσιακές Ανακοινώσεις

22 Ιουλίου 2024

Φυτουγειονομικός έλεγχος – Σχέδια έκτακτης ανάγκης για τους οργανισμούς Aromia bungii και Xylella fastidiosa

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το Aromia bungii Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το Xylella fastidiosa Περισσότερα στο https://minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia
22 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση για ύπαρξη εστίας πανώλους μικρών μηρυκαστικών στην χώρα μας

Δελτίο Τύπου από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Συμπτώματα της πανώλους των μικρών μηρυκαστικών
19 Ιουλίου 2024

Πλήρωση θέσεων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Δέλτα

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα ανακοινώνει την πλήρωση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δυο (72) θέσεων (59 θέσεις 6ώρης μερικής απασχόλησης […]
18 Ιουλίου 2024

Πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Μαζικού Αθλητισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Μαζικού Αθλητισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο εδώ.
16 Ιουλίου 2024

Απαγορευμένες Ζώνες λόγω Επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Με την 436124 (19131)/20-6-2024 απόφαση του ο αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης οριοθέτησε τις απαγορευμένες ζώνες λόγω επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και καθόρισε […]
17 Ιουνίου 2024

Επιχορήγηση συλλόγων 2024

Ανακοίνωση επιχορήγησης συλλόγων 2024. Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση εδώ και την σχετική αίτηση εδώ.
10 Ιουνίου 2024

Διακήρυξη επαναληπτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση Κτηνοτροφικής εγκατάστασης για τη στέγαση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ανεπιτήρητων παραγωγικών Ζώων στο Δήμο Δέλτα

Διακήρυξη επαναληπτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση Κτηνοτροφικής εγκατάστασης για τη στέγαση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ανεπιτήρητων παραγωγικών Ζώων στο Δήμο Δέλτα. Μπορείτε να δείτε τα σχετικά […]
7 Ιουνίου 2024

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου και χώρου εγκατάστασης συνεργείων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων Δήμου Δέλτα.

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου και χώρου εγκατάστασης συνεργείων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να δείτε τα […]
30 Μαΐου 2024

Προκήρυξη ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Προκήρυξη ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024. Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ κι […]
30 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση για πρόσληψη Εθνοφυλάκων Έτους 2024

Ανακοίνωση για πρόσληψη Εθνοφυλάκων Έτους 2024 . Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εδώ.
22 Ιουλίου 2024

Φυτουγειονομικός έλεγχος – Σχέδια έκτακτης ανάγκης για τους οργανισμούς Aromia bungii και Xylella fastidiosa

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το Aromia bungii Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το Xylella fastidiosa Περισσότερα στο https://minagric.gr/for-farmer-2/crop-production/fytoprostasiamenu/fytoygeia
22 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση για ύπαρξη εστίας πανώλους μικρών μηρυκαστικών στην χώρα μας

Δελτίο Τύπου από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Συμπτώματα της πανώλους των μικρών μηρυκαστικών
19 Ιουλίου 2024

Πλήρωση θέσεων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Δέλτα

Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Δέλτα ανακοινώνει την πλήρωση, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δυο (72) θέσεων (59 θέσεις 6ώρης μερικής απασχόλησης […]
18 Ιουλίου 2024

Πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Μαζικού Αθλητισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Πλήρωσης μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου σε θέματα Μαζικού Αθλητισμού και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο εδώ.
16 Ιουλίου 2024

Απαγορευμένες Ζώνες λόγω Επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Με την 436124 (19131)/20-6-2024 απόφαση του ο αντιπεριφερειάρχης ΜΕ Θεσσαλονίκης οριοθέτησε τις απαγορευμένες ζώνες λόγω επιβεβαίωσης εστιών Αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και καθόρισε […]
17 Ιουνίου 2024

Επιχορήγηση συλλόγων 2024

Ανακοίνωση επιχορήγησης συλλόγων 2024. Μπορείτε να διαβάσετε όλη την ανακοίνωση εδώ και την σχετική αίτηση εδώ.
10 Ιουνίου 2024

Διακήρυξη επαναληπτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση Κτηνοτροφικής εγκατάστασης για τη στέγαση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ανεπιτήρητων παραγωγικών Ζώων στο Δήμο Δέλτα

Διακήρυξη επαναληπτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση Κτηνοτροφικής εγκατάστασης για τη στέγαση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ανεπιτήρητων παραγωγικών Ζώων στο Δήμο Δέλτα. Μπορείτε να δείτε τα σχετικά […]
7 Ιουνίου 2024

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου και χώρου εγκατάστασης συνεργείων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων Δήμου Δέλτα.

Διακήρυξη Δημοπρασίας για τη Μίσθωση Ακινήτου ως αποθηκευτικού χώρου και χώρου εγκατάστασης συνεργείων, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσίων Δήμου Δέλτα. Μπορείτε να δείτε τα […]
30 Μαΐου 2024

Προκήρυξη ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024

Προκήρυξη ανακήρυξης συνδυασμών και υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Ιουνίου 2024. Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα εδώ κι […]
30 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση για πρόσληψη Εθνοφυλάκων Έτους 2024

Ανακοίνωση για πρόσληψη Εθνοφυλάκων Έτους 2024 . Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο εδώ.