Βουλευτικές Εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
5 Μαΐου 2012
Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας, έγκριση μελέτης και απ’ ευθείας ανάθεση για «Εργασίες Τεχνικού Ελέγχο
11 Μαΐου 2012
Εμφάνιση όλων

Έγκριση Έκθεσης εσόδων-εξόδων Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2011

Έγκριση Έκθεσης εσόδων-εξόδων Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 20111

Skip to content