Πρόσκληση για συνεδρίαση της ΟΕ στις 10.04.2013
8 Απριλίου 2013
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΩΝ
10 Απριλίου 2013
Εμφάνιση όλων

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης, ΚΕΚ Νεφέλη, θα  συμμετάσχει στην υλοποίηση της Δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών».
Η δράση χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 
Σκοπός της δράσης είναι η διερεύνηση ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 
Η δράση διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις  ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης και βελτίωσης των γνώσεών τους με παράλληλη θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος και προσαρμογή των γνώσεων στις πραγματικές ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας.  
Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών (αντικείμενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση δεξιοτήτων σε θεματικά αντικείμενα που σχετίζονται με τη θέση πρακτικής άσκησης στην οποία θα τοποθετηθεί ο ωφελούμενος).
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις  του ιδιωτικού τομέα διάρκειας 500 ωρών (5 μηνών)

Εκπαιδευτικό επίδομα
Σύμφωνα με το προσχέδιο της προκήρυξης της συγκεκριμένης δράσης κάθε ωφελούμενος που θα συμμετάσχει στην δράση δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο περιλαμβάνει το επίδομα θεωρίας και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το συνολικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ, β) 2.400€ για τους αποφοίτους υποχρεωτικής υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάμθιας εκπαίδευσης.

Οι επιχειρήσεις στις οποίες θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση θα έχουν την δυνατότητα να απασχολήσουν στην επιχείρηση τους νέους και νέες έως 29 ετών για χρονικό διάστημα πέντε μηνών, για πέντε ώρες την ημέρα, χωρίς να έχουν καμία οικονομική υποχρέωση απέναντι τους. Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης προβλέπεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2013.
Ακόμη, οι επιχειρήσεις θα έχουν την δυνατότητα, μόνο εφόσον το επιθυμούν και χωρίς καμία υποχρέωση, να επιχορηγηθούν σε περίπτωση που επιθυμούν να προσλάβουν κάποιον ωφελούμενο μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Η εν λόγω επιχορήγηση αφορά στην κάλυψη του μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου για χρονικό διάστημα ενός έτους από την πρόσληψη. 
Οι άνεργοι και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και έπειτα, κατά την έναρξη της υλοποίησης της δράσης, τα στελέχη του ΚΕΚ θα επικοινωνήσουν μαζί τους για να τους ενημερώσουν σχετικά. 

Πηγή: ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανέργους  

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιχειρήσεις

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο