Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών
6 Ιουνίου 2013
Διακηρύξεις
7 Ιουνίου 2013
Εμφάνιση όλων

Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμάτων

Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων (τροχοί) για το Δήμο Δέλτα

Skip to content