Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού και οικοδομικών υλικών
10 Ιουλίου 2013
Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού
10 Ιουλίου 2013
Εμφάνιση όλων

Περιλήψεις επαναληπτικών δημοπρασιών

Περιλήψη επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίου εκτάσεως 7.000. τμ. στο Δ. Δ. Ανατολικού

 

Περιλήψη επαναληπτικής δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίου εκτάσεως 8.500. τμ. στο Δ. Δ. Ανατολικού

Skip to content