Θεση σε διαθεσιμότητα του Τσιφουτίδης Δημήτριος
30 Σεπτεμβρίου 2013
Τοποθέτηση – ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στην υπάλληλο του Δήμου, Σιδηροπούλου Πολυξένη
30 Σεπτεμβρίου 2013
Εμφάνιση όλων

Θεση σε διαθεσιμότητα του Τσουπούρογου Ηρακλή

Θεση σε διαθεσιμότητα του Τσουπούρογλου Ηρακλή

Skip to content