ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΙΑΣ
24 Οκτωβρίου 2013
Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (8 μηνών)
31 Οκτωβρίου 2013
Εμφάνιση όλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: «ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ» ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥÎ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟ»

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ‘ΑΕΙΦΟΡΙΑ’

Skip to content