Λειτουργεί το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας του Δήμου Δέλτα
22 Σεπτεμβρίου 2014
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μελών επιτροπής
24 Σεπτεμβρίου 2014
Εμφάνιση όλων

Πρακτική άσκηση φοιτητών στο Δήμο Δέλτα (1/10/2014-31/3/2015)

practice-logoΟ Δήμος Δέλτα, ενόψει έναρξης του επομένου εξαμήνου πρακτικής άσκησης φοιτητών (1/10/2014 – 31/3/2015) ενδιαφέρεται για την κάλυψη συνολικά πέντε (5) θέσεων αποκλειστικά επιπέδου Τ.Ε.Ι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από Τετάρτη 24/9/2014 έως και την Δευτέρα 29/9/2014, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Γραμματείας του Δήμου, στο δημοτικό κατάστημα επί της πλατείας Δημοκρατίας στη Σίνδο, υπόψη του κ. Χαζαράκη Θεόκριτου (τηλ. 2310586830 εσ. 203, email t.hazarakis@dimosdelta.gr).

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από:
– Βιογραφικό σημείωμα
– Βεβαίωση της Σχολής φοίτησης του/ης ενδιαφερόμενου/ης ότι μπορεί να πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση.

Υπόδειγμα αίτησης

Skip to content