Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή
6 Νοεμβρίου 2014
Προμήθεια ελαστικών επίσωτρων
10 Νοεμβρίου 2014
Εμφάνιση όλων

Είδη Προστασίας Εργατοτεχνικού Προσωπικού

Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Δέλτα για το έτος 2014

Skip to content