Διάφορες Προμήθειες και Πρόχειροι Διαγωνισμοί
11 Νοεμβρίου 2014
Προμήθεια μοκέτας
12 Νοεμβρίου 2014
Εμφάνιση όλων

Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού

Έγκριση Διενέργειας προμήθειας αφισών για το λαϊκό πανεπιστήμιο Δήμου Δέλτα
προϋπολογισμού 590,40 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Skip to content