Λαϊκό Πανεπιστήμιο: Έναρξη Τετάρτη 19/11
17 Νοεμβρίου 2014
Αφίσες Λαϊκού Πανεπιστημίου Δήμου Δέλτα
18 Νοεμβρίου 2014
Εμφάνιση όλων

Προμήθεια ειδών εργασίας

Προμήθεια ειδών εργασίας εργατοτεχνικού προσωπικού Δ. Δέλτα έτους 2014.

 

Διευκρινιστικό έγγραφο για την ανωτέρω προμήθεια.

Skip to content