Προμήθειες
9 Δεκεμβρίου 2014
Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών συσκευών
10 Δεκεμβρίου 2014
Εμφάνιση όλων

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ΣΟΧ 2 / 2014

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα αποτελέσμα της Προκήρυξης ΣΟΧ 2/2014 του Δήμου Δέλτα:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

101 ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

102 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

103 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ 

104 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

105 ∆Ε ΑΝΥΨΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

106 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ)

107 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Skip to content