Σίτιση εφορευτικών επιτροπών
26 Ιανουαρίου 2015
Πρόσκληση για Οικονομική Επιτροπή
26 Ιανουαρίου 2015
Εμφάνιση όλων

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την σίτιση εφορευτικών επιτροπών

Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την σίτιση εφορευτικών επιτροπών κατά την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας της 25ης Ιανουαρίου 2015.

Skip to content