Γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού Συμβούλου
18 Μαρτίου 2015
Επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη εξειδικευμένων ατόμων στον κλάδο της ανακύκλωσης μέσω της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Κύκλος.
19 Μαρτίου 2015
Εμφάνιση όλων

Επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη εξειδικευμένων ατόμων στον αγροτικό τομέα μέσω της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αειφορία.

Επιδότηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη εξειδικευμένων ατόμων στον αγροτικό τομέα μέσω της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Αειφορία.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

Skip to content