Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Δέλτα
19 Ιουνίου 2015
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης
19 Ιουνίου 2015
Εμφάνιση όλων

Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου

Ανάθεση σε ορκωτό ελεγκτή των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου, ετών 2013 και 2014

Skip to content