Ανακοίνωση πρόσληψης ημερομίσθιου προσωπικού
26 Ιουνίου 2015
Αναβολή ημερομηνίας διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών
2 Ιουλίου 2015
Εμφάνιση όλων

Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη σε θέματα ειδικότητας ηλεκτρολόγου, μηχανικού και μηχανολόγου μηχανικού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δέλτα.

Skip to content