Η Αυτοδιοίκηση το καλύτερο στήριγμα για την Πολιτεία
29 Ιουλίου 2015
Προμήθειες
30 Ιουλίου 2015
Εμφάνιση όλων

Δικαίωμα εκμετάλλευσης χώρου αμμοληψίας

Περίληψη Διακήρυξης

Απόφαση 1

Απόφαση 2

Απόφαση 3

Skip to content