Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών
12 Ιανουαρίου 2016
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής της υπηρεσίας
14 Ιανουαρίου 2016
Εμφάνιση όλων

Στρατηγικός Σχεδιασμός 2014 – 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Δέλτα 2014 – 2019

Skip to content