Πρόγραμμα δωρεάν ελέγχων «school screening σκολίωσης» στα σχολεία του Δήμου Δέλτα
19 Ιανουαρίου 2016
Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές στη μονοκαλλιέργεια» στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Δέλτα
20 Ιανουαρίου 2016
Εμφάνιση όλων

Κλήρωση κατάταξης προκήρυξης ΣΟΧ 1/2015

Σας γνωρίζουμε ότι την 19η Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η 2η συμπληρωματική κατάταξη ισοβαθμούντων υποψηφίων της κατηγορίας 110 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας στα πλαίσια της ΣΟΧ 1/2015 προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό πρακτικό κλήρωσης εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο