Προγραμματική σύμβαση Δήμου Δέλτα – ΠΚΜ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου
19 Απριλίου 2016
Τακτική Συντήρηση Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)
19 Απριλίου 2016
Εμφάνιση όλων

Προμήθεια Υλικών Οδοποιΐας Δήμου Δέλτα (Διακήρυξη)

proclamationΟ Δήμος Δέλτα διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών οδοποιΐας συνολικού ενδιεκτικού προϋπολογισμού 123.000,00 € με Φ.Π.Α. 23%. Δείτε την πλήρη διακήρυξη απ’ εδώ.

 

Skip to content