Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Δέλτα
12 Μαΐου 2016
Από Δευτέρα 16 Μαΐου 2016 η διανομή ειδών του προγράμματος ΤΕΒΑ-FEAD στον Δήμο Δέλτα
13 Μαΐου 2016
Εμφάνιση όλων

Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων οικον. έτους 2016

Budget1Μπορείτε να λάβετε γνώση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Δέλτα όπως έχει εγκριθεί με την αριθ. 366/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 97915/2015 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, κάνοντας απ’ εδώ.

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο