Δικαιολογητικά για τους επιλεγέντες του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης Προσφυγικών ροών – Α’ Κύκλος»
3 Αυγούστου 2016
19ο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών: πάνω από 500 νέοι μουσικοί έρχονται στο Δήμο Δέλτα!
8 Αυγούστου 2016
Εμφάνιση όλων

Συντηρήσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Δέλτα

Δημοπράτηση για την κατασκευή έργου – Τεύχη Δημοπράτησης για το έργο “Συντηρήσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Δέλτα”.

Αριθμός Μελέτης: 13/2016

Τα σχετικά έντυπα είναι τα ακόλουθα:

  1. Διακήρυξη
  2. Περίληψη Διακήρυξης
  3. Τεχνική Περιγραφή
  4. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  5. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  6. Προϋπολογισμός
  7. Τιμολόγιο

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο