Ενημέρωση για τις ανακοινώσεις της ΔΕΥΑΔΔ
8 Νοεμβρίου 2016
Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας
9 Νοεμβρίου 2016
Εμφάνιση όλων

Προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων

Επαναληπτικός δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός με κριτηριο κατακυρωσης την πλέον συμφέρουσα απο οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για την προμήθεια μεταλλικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων.

Μπορείτε να δείτε το τεύχος της προμήθειας εδώ.

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο