Μέχρι 17 Μαρτίου οι αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης συλλόγων
10 Μαρτίου 2017
Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης
13 Μαρτίου 2017
Εμφάνιση όλων

Οριστική η λύση της ΔΗΚΕΔΗΔ, ασφαλής η μεταφορά προσωπικού στον ΚΠΟΔΔ

Η απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης Νικήτα Φραγκισκάκη η οποία προβλέπει τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δέλτα (ΔΗΚΕΔΗΔ), δημοσιεύτηκε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης [ΦΕΚ 760/10-3-2017, τεύχος β’].

Ο Δήμαρχος Ευθ. Φωτόπουλος δήλωσε σχετικά: «Χρειάστηκε μια μακρά και επίπονη διαδικασία για να υλοποιήσουμε αυτή τη απόφαση της Διοίκησης. Θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα την Πρόεδρο της ΔΗΚΕΔΗΔ Ελένη Μπαλογιάννη για τον αλτρουισμό που επέδειξε, αφοσιωμένη στο δημόσιο και μόνο συμφέρον, γιατί την έφερε σε πέρας με απόλυτη επιτυχία, παρόλο που η ίδια χάνει τη θέση της σ’ αυτήν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί κατανόησε την απόφασή μας αλλά και τη βούλησή μας να μη χαθεί ούτε μία θέση εργασίας και στήριξε ομόφωνα την απόφαση λύσης της ΔΗΚΕΔΗΔ. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί καταφέραμε να διασφαλίσουμε την εργασία των υπαλλήλων μας, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό στις μέρες που ζούμε. Επίσης, χαίρομαι διότι με τον τρόπο που επιλέξαμε, ενισχύεται επιχειρησιακά ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα, τόσο με δράσεις όσο και με προσωπικό, κάτι που πιστεύω ότι θα αποτυπωθεί πολύ σύντομα στην τοπική κοινωνία».   

Από την πλευρά της, η Ελ. Μπαλογιάννη τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμαρχο Ευθ. Φωτόπουλο που μου έδειξε εμπιστοσύνη. Ήταν μια από κοινού προσπάθεια Διοίκησης και εργαζόμενων, η οποία ξεκίνησε από τα μέσα του καλοκαιριού 2016 και συνεχίστηκε με πολύ προσεκτικά βήματα, παρά τις επιφυλάξεις ορισμένων, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος στη μετάβαση του προσωπικού και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίες».

Μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ, η ΔΗΚΕΔΗΔ τίθεται πλέον υπό εκκαθάριση και το προσωπικό (με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου) μεταφέρεται στον Κοινωνικό Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Δέλτα (ΚΠΟΔΔ). Παράλληλα, ενισχύεται με προσωπικό ο ΚΠΟΔΔ ο οποίος αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητες της λυομένης Δημοτικής Επιχείρησης και είναι ο καθολικός διάδοχος – φορέας αυτής (της Επιχείρησης) και στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Επίσης, μεταφέρονται στον ΚΠΟΔΔ οι ακόλουθες Δομές – Προγράμματα:

  1. Η Δομή «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (ΚΔΑΠ), χρηματοδοτούμενη από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με φορέα υλοποίησης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (καθώς και το προσωπικό αυτής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τη λήξη του Προγράμματος με δυνατότητα συνέχισής του).
  2. Η Δομή Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΕΡΩΔΙΟΣ» χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με φορέα υλοποίησης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (καθώς και το προσωπικό αυτής με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τη λήξη του Προγράμματος με δυνατότητα συνέχισής του).
  3. Το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο στο Δήμο Δέλτα λειτουργεί σε τέσσερις (4) δομές με φορέα υλοποίησης την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (καθώς και το προσωπικό αυτού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τη λήξη του Προγράμματος με δυνατότητα συνέχισής του).
  4. Το Πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) έτους 2016-2017 και η διενέργεια πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) που υλοποιούν Π.Α.γ.Ο έτους 2016 – 2017 (κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/285872/20410/1959/1420/5-9-2016 – ΦΕΚ 2863/Β/8-9-2016).

Η πρόσληψη τριάντα έξι (36) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ειδικότερα τριάντα τριών (33) ατόμων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών – πρόσκαιρων ή άλλων περιοδικών αναγκών στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού έτους 2016 με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους), που έχει αιτηθεί η λυομένη «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δέλτα», θα ολοκληρωθεί από το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα», φορέα στον οποίο μεταφέρεται το συνολικό προσωπικό της λυομένης «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δέλτα».

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο