Διακήρυξη Δημοπρασίας
21 Απριλίου 2017
Προκήρυξη τεσσάρων θέσεων εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στον Δήμο Δέλτα
25 Απριλίου 2017
Εμφάνιση όλων

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σχέση ΙΔΟΧ

Ανακοίνωση πρόσληψης εποχικού προσωπικού τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την υλοποίηση των υποέργων “Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Δέλτα.

Μπορείτε να διαβάσετε την περίληψη της ανωτέρω πρόσληψης εδώ ενώ τα σχετικά παραρτήματα βρίσκονται εδώ και εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε τη περίληψη μαζί με την ανακοίνωσή της (με τον αριθμό ΑΔΑ) εδώ.

Επιπλέον μπορείτε να δείτε το έντυπο αίτησης εδώ και να ενημερωθείτε για την περίοδο υποβολής αιτήσεων εδώ.

Comments are closed.

Μετάβαση στο περιεχόμενο